Ekokardiyografi

Ekokardiyografi Nedir?

Kalbin yapı ve fonksiyonlarının değerlendirilmesinde kullanılan bir yöntemdir. Ultrasonografi esasına dayanır. Aslında eko cihazı bir ultrason cihazıdır. Aynı ultrasondaki gibi kalbin içini, kanın girip çıktığı damarları, kapakçıkları kalp kasını göstermek mümkündür. (Her ultrason cihazıyla eko çekilemez çünkü eko cihazının çok özel bir de yazılımı vardır)

Ultrason cihazındaki gibi bir prob (cihaza kabloyla bağlı olan uç kısma prob denir) vardır. Kardiyolog, bu probu göğüs kafesinde değişik bölgelere değişik açılarda tutar ve kalbin içinde değişik bölgeleri odacıkları vs değerlendirir.

Ekokardiyografi çeşitleri

Bir de eko çeşitleri mi var? Evet, eko’nun da 4 çeşidi var ama tek işlem sırasında kardiyolog bakacağı bölgenin özelliğine göre o anda hangi modda eko çekimi yapacağına kendisi karar verir.

M-mod eko

Kalbin odacıklarının kalınlığını anlamakta kullanılır.

Doppler eko

Kalp odacıklarının ve damarlarının birbirleriyle doğru bağlantıda olup olmadıklarını ve kalbe giren çıkan kanın odacıklar ve kapakçıklarda geçişini gösterir.

Renkli Doppler Eko

Doppler ekonun renklisidir. Gelen ve giden kanın görüntüsü renklendirilmiş ve daha anlaşılır olmuştur.

2 boyutlu eko

Kalbin içinin yapıları ve hareketleri gerçek zamanlı olarak gösterilebilmektedir.

Eko ile hangi hastalıklar anlaşılır?

Doğumsal kalp hastalıkları (VSD, ASD vs kalp delikleri), kapak hastalıkları, kardiyomiyopatiler, kalp yetmezlikleri, anevrizmalar (koroner damar baloncukları), kalp zarı hastalıklarının (perikarditler) tanı ve takibi yapılabilmektedir

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *