Bilgisayarlı Tomografi (BT)

Tomografi Nedir?

Bilgisayarlı tomografi (BT), compüterize tomografi (CT), compüterize aksiyel tomografi (CAT) hepsi aynı yöntemin adları olup burada en sık kullanılan adıyla kısaca BT diyeceğiz.

BT X ışınlarıyla vücudun taranıp, elde edilen verilerin güçlü bir bilgisayar ve yazılımla bir araya getirilerek ayrıntılı görüntü çıkarılması esasına dayanır.

BT’nin avantajları

Hızlıdır

Çoğu çekim dakikalar, hatta saniyeler içinde biter. Acil durumlarda hızı nedeniyle tercih edilir (apandisit, kafa travmaları, vs.) Özellikle spiral BT sayesinde hız o kadar artmıştır ki çocuklarda anestezi ihtiyacı çok azalmıştır.

Ağrısızdır

BT cihazı içinde yatarken nasıl canı acıyabilir ki?

Kesinlik derecesi çok yüksektir

Hastanın yumuşak dokuları, kemik, kan damarları vs hakkında tek çekimde çok ayrıntılı bilgi verir.

Maliyeti düşüktür

Hastanın hareket etmesi halinde görüntü kalitesi MR’dan daha az bozulur.

İşlemden sonra vücutta radyasyon kalmaz

BT’nin Dezavantajları

Radyasyon alması

Yüksek doz radyasyonun kanser yapıcı etkisi bilinmektedir. Her ne kadar BT çekiminde düşük radyasyon alınıyorsa da ardışık çekimlerde(kronik hastalıklar nedeniyle sık BT çekimi) radyasyon dozu artar. Bu sıkıntıyı azaltmak için çocuk çekimlerinde cihazlarda ışın düzeyi iyice düşürülmektedir.

Anestezi komplikasyonu

Çok ender olmakla beraber uzun süre çekim yapılması gereken ve hareketsiz kalması mümkün olmayan bebeklerde anestezi gerekebilmektedir. Anesteziden kaynaklanan komplikasyonlara da çok nadir olmakla beraber, teorik olarak rastlanabilmektedir.

Çekilen BT’nin yorumlanıp görüntüdeki hastalıkların lezyonların vs. tanımlanması radyoloğun görevidir.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *