Zatüre Aşısı (Pnömokok)

Pnömokok Aşısı Zatüre aşısı mıdır?

Pnömokok, hemen her yaşta ama daha çok çocukluk çağında üst ve alt solunum yolu enfeksiyonları (bronşit ve zatüre) ile orta kulak iltihabı ve hatta menenjit yapan bir bakteridir. Bu bakteri de birçok diğer bakteri gibi solunum yolu ile bulaşıp önce üst solunum yollarında yerleşir ve kolonize olur (gruplar oluşturur). Buradan doğrudan akıntı yoluyla veya kan yolu ile akciğerlere giderek zatüreye neden olurlar.

Bazen de kan yolu ile bulaştığı yer akciğerler değil beyin zarları olur ki biliyorsunuz bu durumda ortaya çıkan hastalık menenjittir.

Pnömokoklar çok fazla antibiyotik kullanımı nedeniyle giderek daha dirençli olmaktadırlar. Özellikle dirençli pnömokok menenjitleri ağır seyretmekte ve sekel bırakmaktadır.

Ülkemizde pnömokok aşısı rutin olarak yapılmamaktadır. Ancak yakın zamana kadar sık enfeksiyon geçirenlere, bağışıklık sistemi yetmezliği olanlara, astımlılara, bazı kan hastalıkları nedeniyle dalağı alınanlara, uzun süre yüksek doz kortizon ilacı kullanması gerekenlere mutlaka yapılması önerilmekteydi. Artık giderek daha sıklıkla pnömokok aşısı yapıldığını hatta üniversite kliniklerinde sağlam çocuklara bile önerilebildiğini görüyoruz.

Aşı yapılma yeri

Kas içi enjeksiyon şeklinde bacak ön yüzü veya kola yapılır.

Aşı zamanı

Ülkemizde bulunan iki pnömokok aşısı çeşidinden birisi sadece 2 yaştan itibaren tek doz olarak yapılmakta olup koruyuculuğu 5 yıldır (Polisakkarit aşı). Diğer bir aşı çeşidiise 2 aylıktan itibaren uygulanablmekte olup dozu,aşının yapılmaya başlama yaşına göre değişkenlik gösterir. (Konjuge aşı).

Aşı yan etkisi

Lokal ağrı, şişlik ve ateş yapabilmektedir.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *