Hemofilus Influenza B Aşısı (Menenjit Aşısı)

Hemofilus influenza B solunum yolu enfeksiyonları, orta kulak iltihabı ve menenjit yapabilen bir bakteridir. HIB hastalığı diye bir hastalık yoktur. Halk arasında adı menenjit aşısına çıkan HIB aşısı HIB mikrobuna karşı koruyucudur. HIB mikrobu ise larenjit, sinüzit, bronşit, zatüre, orta kulak iltihabı ile birlikte menenjit de yapabilen bir mikroptur.

5 yaşın altındaki çocuklarda görülen menenjitlerin %60’ını HIB mikrobu yapar. HIB mikrobuna bağlı menenjitin diğer mikropların menenjitinden farkı, iyileşirken sağırlık ve felç gibi araz bırakmasıdır.

HIB aşı zamanı

Aşılamaya başlama zamanına göre 3 ayrı program önerilmiştir:

  1. En etkili program, 2-6 aylar arasında karma aşılar ile birlikte 3 kez ve 18. ayda rapel
  2. İlk 6 ay aşı yapılmadıysa ve bebek 12 aylıktan küçükse 2 ay ara ile 2 doz ve 18. ayda rapel
  3. İlk 12 ay hiç aşılanmadıysa 12 aydan sonra 1 doz

Aşı yan etkisi

Aşı yerinde hassasiyet ve hafif ateş yapabilmektedir.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *